Events

11. September 2017
14. September 2017
20. September 2017
 • Expert Debriefing Moderatoren Seminar

  Zeit: 20. September 2017 - 10:00 - 21. September 2017 16:00
  Ort: Cogneon Akademie, Bucherstr. 79a, 90419 Nürnberg

  Informationen und Anmeldung unter http://cogneon.de/edmod.

22. September 2017
 • Expert Debriefing Moderatoren Meetup

  Zeit: 22. September 2017 - 10:00 - 16:00
  Ort: Cogneon Akademie, Bucherstr. 79a, 90419 Nürnberg

  Informationen und Anmeldung folgen.

28. September 2017
 • Corporate Learning Camp 2017

  Zeit: 28. September 2017 - 29. September 2017
  Ort: Frankfurt am Main

  Informationen und Anmeldung unter http://colearn.de/clc17.

18. Oktober 2017
 • KnowTouch 2017

  Zeit: 18. Oktober 2017 - 10:00 - 19. Oktober 2017 16:00
  Ort: Cogneon Akademie, Bucher Str. 79a, Nürnberg, Deutschland

  Inhalte der KnowTouch 2016 in Copedia unter http://wiki.cogneon.de/knt16.